HemHÄLSA - VÄLBEFINNANDE - PRESTATION


Tjänster för företag & privatpersoner

Vägen till bättre hälsa...

 

Hälsa, ett ord med olika innebörd för olika individer men något som vi alla tycker är bland av det viktigaste i livet.

Utgångspunkten för Moves Annelie Alexander är erbjuda stöd till att prioritera hälsa och välbefinnande utan att krånga till tillvaron.

Medvetenhet, självkännedom och en viss mån av planering är det som behövs oavsett om man vill arbeta för att stärka hälsan på jobbet eller privat.

 

Målet för verksamheten är att erbjuda ett kunskapsbaserat och kundanpassat stöd till arbetsgrupper och privatpersoner för att öka hälsan, välbefinnandet och prestationsförmågan. Hur detta stöd ser ut beror på var ni befinner er i dag och vad målet är. Trots stor medial uppmärksamhet de senaste åren är hälsa är en underskattad resurs. Det som lyfts fram i debatten om ökad psykisk ohälsa och stigande sjukskrivningstal är många gånger kopplade till rehabilitering och andra efterhjälpande åtgärder. Tanken bakom de tjänster som Moves Annelie Alexander erbjuder är att vända på perspektivet och istället identifiera vad som stärker och utvecklar hälsan och hur man genom att fokusera på det kan skapa en motståndskraft till det som annars kan påverka välbefinnandet och prestationsförmågan negativt. Ett mer inspirerande perspektiv som också skapar större engagemang.   

 

 

Bättre hälsa
med yoga & självmassage 


Boken för dig som vill ta makten över din hälsa och ditt välbefinnande. 

 

Mer info

Min arbetsmodell


För att du som kund ska bli nöjd så använder jag en arbetsmodell som innehåller

planering, kartläggning/analys, kundanpassade insatser/aktiviteter samt uppföljning.

Vid kortare uppdrag och enstaka aktiviteter gör jag en förkortad variant som innebär att jag får svar på frågorna varför, vad, hur och när. Allt för att säkerställa att vi har en gemensam bild av uppdraget.

Hälsoutveckling & föreläsningar


Förbättra samarbetet och prestera bättre på jobbet med genomtänkta hälsosatsningar.


Mer info

Yoga


Må bättre, varva ner och återställ balans

med hjälp av yoga


Mer info

"We traveled 1300 km for a lesson by Annelie and we will do it again... "

"Annelie is knowledgable, explains well, addresses individuals needs and questions and is a nice energetic teacher.

We’ve been practising with the Yoga Tune Up balls at home for a time and we wanted some personal help. Searching the Yoga Tune Up trainer directory in Europe we found Annelie. Since Sweden is one of our favourite vacation destinations we decided to combine the two and send her a mail. Annelie was able to help us with our rolling technique and answer all our questions. Another advantage is that she speaks English fluently since our Swedish is restricted to greeting and a furniture manufacturer’s catalogue. She knows her stuff not only about the muscles, but also about sport specific issues, YTU, Roll Model and yoga. We had a great time, our practise has improved and next time we are in Sweden we will be heading to Stockholm for another session."


MINKO & KIRSTEN, THE NETHERLANDS