Tjänster

TJÄNSTER

 

Må bra på jobbet...

 

Att utveckla hälsan bland medarbetarna på en arbetsplats handlar mer om tydliga mål, samarbete och balans mellan insats och belöning än om friskvårdsbidrag och generösa fruktkorgar.

 

Medarbetare som mår bra presterar bättre och därför ligger det i varje arbetsgivares intresse att skapa bra förutsättningar för hälsa. Moves Annelie Alexander kan vara ett stöd och en resurs i detta arbete. Antingen genom att verka bakom kulisserna eller genom att vara processledare under ett mer långsiktigt förändringsarbete.

 

Utgångspunkten för den här typen av insats är resultat från medarbetarundersökningar eller liknande kartläggningar. Om bra hälsoparametrar saknas kan vi tillsammans kartlägga nuläget så det är möjligt att följa utvecklingen över tid. 

 

 

 

Föreläsningar hälsa

 

Mina föreläsningar fokuserar på att medvetandegöra både den enskilde medarbetaren och arbetsgruppen om vad de kan göra för att stärka sin egen del och hur de kan bidra till att arbetsgruppen mår och presterar bra. Mina mest efterfrågade föreläsningar handlar om återhämting & stressprevention eller hållbar hälsa & arbetsglädje. Utgångspunkten för samtliga föreläsningar är hälsofrämjande, det vill säga fokus ligger på det som bidrar till trivsel, välbefinnande och bra prestationer. Innan ett föreläsningsuppdrag undersöker jag behovet och anpassar föreläsningen utifrån det.

 

Exempel på föreläsningsteman:

 

  • Hälsofrämjande & utvecklande ledarskap/medarbetarskap
  • Hälsofrämjande arbetsplats - tips till arbetsgrupper
  • Må bra på jobbet - hälsa & arbetsglädje
  • Återhämtning - förebygg negativa effekter av stress
  • Fysisk aktivitet - en mirakelmedicin för kroppen & hjärnan

 

Yoga/Yoga Tune Up®

 

Alla former av rörelse har hälsofrämjande effekter, men yoga har i vetenskapliga studier visat sig vara extra effektivt när det gäller att främja återhämtning och motverka stress. Andningen, fokuset på att vara i nuet och de olika yogapositionerna hjälper kroppen och hjärnan att varva ner, vilket stimulerar återhämtnings- och återuppbyggnadsprocesser i kroppen. För tillfället erbjuder jag klasser i min egen studio, Haninge yogastudio, i centrala Handen men och på olika arbetsplatser i Stockholmsområdet. Från och med hösten 2019 erbjuder jag också yogaklsser för privatpersoner och företag på UFIT i Länna

 

  • Yogaklasser & workshops
  • Företagsyoga
  • Privat undervisning, enskilt eller liten grupp
  • Skräddarsydda uppdrag/klasser

KONTAKT

Arkens väg 18,

136 37 Handen

070 - 292  3045

Haninge yogstudio


Yogaklasser & privatundervisning


Nynäsvägen 44

136 40 Handen


Haningeyogastudio.se

Facebook/Haninge yogastudio

© Copyright. All Rights Reserved.